Om IMMI

 IMMI är en branschorganisation för Sveriges hundpsykologer och instruktörer.

IMMI har funnits sedan 1983. Alltsedan dess har IMMI utvecklats och moderniserats.

Endast hundpsykologer och instruktörer som innehar utbildning godkänd av IMMI kan bli medlemmar i organisationen. Våra medlemmar har en dokumenterad och likvärdig utbildning. Våra instruktörer har ofta flera hundra timmars hundstudier i teori och praktik bakom sig; en hundpsykolog har mer än det dubbla.

​ Alla medlemmar har dessutom enats kring en gemensam policy och etik som innebär att varken du eller din hund kommer att behandlas med hårda tag, vi tar avstånd från straffbaserad träning. All träning baseras på modern forskning, kunskap och respekt för individens särdrag. Detta innebär att våra hundpsykologer och instruktörer ställer höga krav på hundens lydnad, men vägen dit, och anledningen till att hunden lyder, ser lite annorlunda ut än traditionell, gammaldags lydnadsträning.

En IMMI-medlem har ett behörighetsbevis som garanti för sin utbildning. Detta behörighetsbevis ska visas vid varje kursstart och vid alla enskilda konsultationer.

Du som kund kan kontakta IMMI:s styrelse med eventuella klagomål på en medlem och medlemmens behörighetsbevis kan komma att dras in vid missförhållanden.

Remissinstans

IMMI är sedan en tid tillbaka åter godkänd som remissinstans till Jordbruksverket.

Det innebär att vi automatiskt blir tillfrågade i samband med förändring av lagstiftning och föreskrifter angående allt som berör hundar i Sverige. Vi får då möjlighet att bidra med våra kunskaper och erfarenheter under remisstiden.

Styrelsen ser detta som ett av många sätt att göra IMMI mer känt och respekterat i det svenska samhället

Varför välja en IMMI ansluten instruktör eller hundpsykolog?

Som hundägare är det inte lätt att välja instruktör när det är dags att gå på kurs. Det kan också vara svårt när hunden helt plötsligt beter sig på ett sätt som man inte har en aning om hur man ska bemöta eller träna bort.

Alla man kommer i kontakt med tycks vara expert på hundar. Alla har olika råd att ge, och till slut vet man varken ut eller in som hundägare. Det finns många som kallar sig hundexperter, och vem som helst kan kalla sig instruktör eller hundpsykolog utan att ha någon utbildning

Klagomål

Har du tankar, funderingar eller klagomål kring en kurs som du gått eller din instruktör/hundpsykolog?

För att kunna lämna synpunkter och klagomål behöver vi veta vilken instruktör/hundpsykolog det gäller, en kort beskrivning av det du inte är nöjd med, ort och datum för det inträffade.

Vi tar INTE emot anonyma synpunkter eller klagomål på en IMMI ansluten instruktör eller hundpsykolog därför behöver vi också ditt namn, telefonnummer och e-post adress.

En IMMI medlem som erhållit klagomål är skyldig att acceptera en granskning av ärendet och förbinder sig att rätta sig efter styrelsens beslut.

Välkommen med dina synpunkter.

 

» Behörighetsbevis               » Kontakta IMMI